Made by Esi AB Ombyggnationer inomhus Projektering Ombyggnad av Kök & Badrum | Stockholm

STARTstart.html

OM OSS

PROJEKTprojekt.html
KONTAKTkontakt.html

|

|

|

 

Vi bygger med kvalitet och engagemang!

Made by Esi AB är ett ungt företag med lång erfarenhet av projektering inom köks och badrumsombyggnad. Företaget ger en personlig service med garanti av fullföljande av åtaganden stora som små.

Vi bygger med kvalitet och engagemang där uppdragsgivarens önskemål ligger i centrum! För att uppnå bästa möjliga design, material och resultat till en rimlig investering, fokuserar företaget på projekteringen och förberedelserna inför varje åtagande. Denna metod garanterar dessutom optimalt resultat vid själva byggandet.

Nedan följer exempel på ett normalt förlopp vid ett uppdrag:

1. Preliminär offert:

För att du ska känna dig trygg, bokar vi alltid ett personligt möte med dig för att lyssna på just dina drömmar och önskemål. Vi omformulerar därefter din input till en offert som i grova drag specificerar arbetets omfattning, tidsramar och budget.


2. Visualiserar dina önskemål:

Vi visualiserar dina önskemål digitalt så att du får en möjlighet att se fram i tiden. Du får alltid fler än ett lösningsförslag. Våra förslag bygger på mer än ett decennium av branscherfarenhet samt expertiskunskap inom inredning och design.


3. Slutgiltig offert:

När du valt den ritning som känns rätt, är det dags att välja den eller de leverantörer som bäst matchar dina önskemål. Denna process kan vara oerhört tidskrävande. Vi har god kännedom om leverantörerna och vi delar gärna med oss av den kunskapen. Vi hjälper dig identifiera den eller de leverantörer som bäst matchar dina önskemål med hänsyn till pris och kvalité samt genomför en pris- och leveransförfrågan. Resultatet av denna fas är en slutgiltig offert.


4. Projektstart:

Då den slutgiltiga offerten godkänts av dig, är det äntligen dags att ingå ett formellt avtal som reglerar projektet i detalj. Syftet med avtalet är för att du ska känna dig trygg och bekväm att välja oss för projektet.

5. Beställning av material:

Beställning av material hos utvald leverantör skulle kunna göras av dig, men genom att anförtro oss beställningsuppdraget tar du del av våra leverantörsrabatter, reducerar risk för felbeställning samt sparar tid och energi.


6. Leveransmottagning:

Innan ombyggnads- eller monteringsprocessen kan påbörjas måste leveransflödet säkras. Detta är oftast en tids- och resurskrävande process. Genom att föra en tät dialog med leverantörerna har vi större möjlighet till effektivisering av leveransflödet. Anförtror du oss uppdraget ser vi dessutom till att leveransen når ända in i din bostad.


7. Montering eller ombyggnadsarbetet:

Då leveransflödet säkrats är det äntligen dags för själva huvuduppdraget.


8. Avfall- och restproduktshantering:

Montering eller ombyggnation resulterar oftast en större mängd avfall och restprodukter som måste återvinnas. Vi hjälper gärna med detta om så önskas. Anförtror du oss detta uppdrag ser vi till att projektområdet i din bostad är ren av all avfall- och restprodukter.


9. Avslut och utvärdering:

Då detta projekt nått sitt slut är det dags för ett sista personliga möte. Tillsammans går vi igenom avtalet och försäkrar oss om att du känner dig ett hundra procent nöjd med resultatet. Din återkoppling, synpunkter och förslag på förbättring kommer vi att ta emot med öppna armar.